VÅR LOGISTIK

Utvinning och transport av salt

Vårt engagemang för kvalitet börjar med saltutvinningen från våra bassänger i Siwa Oasis, i en väl förberedd miljö som är avsedd att garantera stensaltets renhet och fuktnivå i enlighet med högsta standard.

När saltet har utvunnits transporteras det med största försiktighet för att bibehålla sina inneboende egenskaper till våra lagerlokaler. Därefter transporterar våra lastbilar saltet till den bestämda hamnen.

Hamnprocedurer och lastning av bulkfartyg

När lastbilarna når den bestämda hamnen i Egypten tar vårt logistikföretag hand om att slutföra alla nödvändiga procedurer.

Våra lastbilar är inte bara GARANTI effektiv lossning av salt i hållarna men också säkerställa en anmärkningsvärd LASTNINGSHASTIGHET med den högsta saltlastningshastigheten i Egypten!

Under alla dessa processer garanterar vi att saltets renhet och fuktighet bibehålls och att det fortfarande uppfyller standarderna.

PREMIUM ROCK AVISNINGSSALT

Få en inblick i vår effektiva logistikverksamhet - klicka här!
⬇️ ⬇️ ⬇️
Spela upp video

Salter för avisning på lager i tid när som helst

Begär en offert